onsdag 5 januari 2011

Varning för nytt medlemsbegrepp i pingst!

Pingströrelsen - det ska först som sist fastslås - är inte en gemenskap som kan rekommenderas för den som söker Jesus Kristus. Inte heller låter han sig annat än svårligen finnas där. Ytligheten i tro, och uttryck för densamma, är lika markant som det sociala tryck som utgör själva grunden i denna föreningskristendom. Det är en avart som icke blott är svårt anfrätt av antiintellektualism och vidskeplighet, utan framför allt bär påfallande lika drag med den religiositet som Jesus med sådan pedagogisk träffsäkerhet fördömer i Matteusevangeliets 21:a kapitel, och som därför ständigt måste betraktas med såväl skepticism som en sträng, fostrande blick.

Icke desto mindre finns det alltså människor som där har sin andliga hemvist och detta får man i viss mån respektera, även om perspektivet i barmhärtighetens namn bör vara sådant att man anser att dessa människor är på väg FRÅN pingstsammanhanget och in i något bättre - även om de s a s för tillfället står med näsan i fel riktning.

Den varning som utfärdas i rubriken, gäller det exklusiva medlemskapet i rörelsen. Det står att läsa i Dagen att tongivande pingstvänner vill att man ska se över medlemsbegreppet. Tidigare har man konsekvent avvisat homosexuella som "lever ut" sin sexuella läggning. Nu öppnas för att man ska kunna vara medlem även under den process som verkar avhomosexualiserande på vägen till den falska kristendom som brinner i pingströrelsens kärna.

Detta är förvisso fullständigt ovärdigt en kristen gemenskap, men det vore ändå bättre om man tydligare än i dag deklarerade att pingströrelsen är homofientlig och inte välkomnar homosexuella, istället för att locka in intet ont anande sökande människor för att sedan förnedra dem och utsätta dem för de ovärdiga trakasserier som så många homosexuella vittnar om.

Det allra bästa vore givetvis om pingströrelsen upphörde att existera och dess medlemmar, vände sig bort från den egocentriska evangelikalismen för att i stället söka sig till Jesus Kristus i något av de samfund där något sådant är möjligt.

11 kommentarer:

 1. Vilka samfund tänker du på då? Vilka tydliga konkreta skillnader ser du i dessa samfund i jämförelse med Pingströrelsen? Mvh Sofie

  SvaraRadera
 2. Grejen är väl att det (snart) inte alls ses som fel att leva ut homosexualitet inom Pingst.Kankse medlemmar ännu inte gillar det, men ledningen är snart där, tror jag, att man fullt accepterar.

  Det vore inte korrekt enligt ett bibliskt sätt, men du har en annan syn förstår jag.

  AStt sen piongst har massa fal inom sej har jag inget att invända emot, dvs det är ju inte bra, men du har rätt i den saken...

  SvaraRadera
 3. Anonym,

  "Grejen" är just detta. Det kanske PÅSTÅS vara ok, men är det långtifrån. Den rimligaste tolkningen av den mycket milda nyorienteringen, gäller givetvis att fler människor - även homosexuella - ska få uppleva att pingströrelsen välkomnar även dem. Lika rimligt är det att anta att när dessa sökare väl kommit in, slår bilan ner.

  Ett samfund som inte låter homosexuella människor leva i enlighet med sin läggning, förgriper sig på Guds skapelse och hans intentioner med människan. Den som påstår att homosexualitet är synd, måste ovillkorligen tuktas med stränghet eftersom de synder vederbörande själv begår - personligen och institutionellt får så mycket större konsekvenser för den gemensamma världen.

  På tal om biblisk korrekthet, inte minst.

  SvaraRadera
 4. Sofie,

  Främst är det Svenska kyrkan det gäller. Där kan homosexuella i dag faktiskt finna en kristen fristad. Därför kan också pingstvänner - när de omvänder sig - komma att få undervisning där om vad det innebär att följa Jesus Kristus i sanning och kärlek, och inte som idag.

  Rent konkret är det framför allt verklighetsfrånvändheten, den osunda bibelsynen och objektifieringen av den icke-troende medmänniskan som är de tyngsta kvarnstenarna kring pingströrelsens hals.

  SvaraRadera
 5. Fattar jag dig rätt ( i ditt svar till Sofie)att det är inom Sv.Kyrkan möjligheten till Kristusmötet finns? Hur gör du då med de präster som inte tror att Jesus hade någon speciell särställning vid sidan om att vara ett bra exempel? Får inte riktigt ihop det...
  /oh-n

  SvaraRadera
 6. oh-n,

  bättre med några präster som behöver få grepp om Kristus i Guds kyrka där tron kan växa oberoende av kyrkans funktionärer, än ett helt samfund där man odlar en vanvettig bibelsyn, odlar bigotteri på bekostnad av både medmänniskans frälsning och sin egen, och tävlar i sjuklig elitism.

  SvaraRadera
 7. GR. Du verkar ha en väldigt förvriden uppfattning om Pingst. Det är ord utan täckning.

  Jag tar när som helst upp en diskussion om vad bibeln säger i sak. Som jag ser det är det en sund bibelsyn om synen stämmer med vad bibeln säger, eller?

  Pingst har inte ens en trosbekännelse, eftersom vi bara erkänner bibeln. Dock stämmer de vanliga trosbekännelserna i stort sett helt med vår syn.

  Jämför gärna Pingsts och andra kyrkors lära med trosbekännelserna.

  Vänlig hälsning

  SvaraRadera
 8. Nej, Lelle, en sådan diskussion är överflödig.

  Det kan synas vara en lovvärd ambition att 'bara' följa Bibeln, men så ser alltså inte verkligheten ut. Påståendet att man inte skulle ha en trosbekännelse må vara sant på papperet, men i den bistra verkligheten styrs pingströrelsens bibeltolkning av agendor och viljor - som har samma funktion som en trosbekännelse. Om man inte erkänner detta är man antingen andligen blind eller - mer troligt - en sådan hycklare som Jesus fördömer i den Bibeltext, man säger sig följa och vara trogen.

  Den samlade religiositeten odlar därmed fåfänga, hyckleri och lögn.

  En sådan kristendom kan helt enkelt inte rekommenderas, även om det givetvis finns godartade tendenser på sina håll även inom pingst.

  SvaraRadera
 9. Pingstanden pös ut ur Knutbyflaskan!Nu måste den sökas någon annanstans,eftersom pastorn sitter inspärrad pga anstiftan till mord.Fy satan!En sådan psykopat och hycklare!Stackars förledda barnflicka!Alla pingstvänner är gudskelov inte likadana!Gud vet och förlåter det som vi människor inte kan förstå,och teodicéproblemet kvarstår i evighet."Tänk inte för mycket,det bara förvirrar!"sa farfar.

  SvaraRadera
 10. Du skriver inte mera på din blogg..

  Bra. Gud vann.

  Looser!

  SvaraRadera
 11. Tack, oh anonyma uselhet, för att du visar dig oduglig till insikt och analys.

  SvaraRadera