onsdag 16 september 2009

Martyrskapet

Åratal av självpåtaget martyrskap och utfrysning ur de kyrkliga salongerna berövar en människa självinsikten. Åtminstone tycks förmågan att se sig själv utifrån avta betänkligt.

Tor Billgren ger ett exempel på sin blogg. Läs och begrunda hur dessa "herdar" står med byxorna nere, utan att begripa att de är kyrkliga driftkuckun av rang.

(Hade de rediga pojkarna som uttalar sig om förändring av homosexuella läggning, hade de rimligtvis haft något annat än bullshit att komma med.)