fredag 15 januari 2010

Gud straffar homofientlighet med jordbävning

Gud har låtit naturen straffa Haiti för att katolska kyrkans överhuvud återigen uttalat sig mot homosexuellas rättigheter - fullkomligt obotfärdig, utan verklighetsinsikt och i fullständigt förakt för de konsekvenser hans uttalanden får för de människor som berörs. Eller?

Dagen.se skriver att hundratals präster omkommit under rasmassorna och att 'ärkebiskopen blev krossad på sitt eget kontor'. Man får förmoda att de evangelikala kyrkorna har straffats ännu hårdare för sin sataniskt inspirerade hållning till sina homosexuella medmänniskor. Eller?

Efter att genom sina syndfulla handlingar ha tvingat homosexuella att leva ett liv i orättfärdig celibat, att leva i ett orimligt socialt tryck ständigt påpassade och övervakade av kristna syskon och inte minst drivit tusentals homosexuella till självmord - Gud har straffat dem. Eller?


Har Åke Green månne avvärjt en katastrof genom att för en gångs skull avstå från att tala om sin syn på homosexualitet? Kommer Missionskyrkornas beslut att inte viga homosexuella leda till att Gotland sjunker i havet?