torsdag 13 maj 2010

När religiös övertygelse blir inkompetens

En kvinna har enligt Dagen.se fått sparken från ett arbete som personlig assistent på grund av att hon tillhör Jehovas vittnen. Närmare bestämt har hon gett uttryck för sin övertygelse att "det enligt Bibeln inte var tänkt att människor skulle födas sjuka".

Det är väl alldeles självklart att en människa med en sådan övertygelse blir ett problem på arbetsplatsen om vederbörande inte klarar av att hålla inne med sina åsikter. Har man en tro som gör att man betraktar människor på ett nedvärderande vis, hör man inte hemma inom människovårdande yrken.

Som jag sagt tidigare här - detta gäller i hög grad synen på HBT-människan. Anser man att homosexualitet är synd och att människor därför bör tvingas in i ett tillstånd som i verkligheten innebär lidande och personligt förtryck, ska man inte vara läkare, sjuksköterska, psykolog, präst m fl yrken. Om man klarar av att hålla övertygelsen för sig själv, är det givetvis en teoretisk möjlighet, men kan man lita på det? Är det rimligt att tro att en sådan person i alla situationer kan tiga stilla och välja det goda mot sina instinkter? Samhället bör inte ta sådana risker. Samhället bör verka förebyggande och bidra till att inte utsätta oskyldiga människor för risken att bli behandlad på ett förnedrande sätt.

Nu finns det ju sammanhang där homofientligheten är inbyggd i yrkesrollen, exempelvis hos pastorer inom de evangelikala samfunden. Då får samhället ta sitt ansvar genom att inte skjuta till ekonomiska medel till dessa rörelser, så att man på det viset bidrar till den goda samhällsutvecklingen och inte stöder destruktiva krafter som dessa.

På samma vis som det är tvivelaktigt att stödja främlingsfientlighet och antisemitism är det oacceptabelt att man stödjer homofientlighet. Dessa är odemokratiska attityder - vissna grenar på det friska trädet, grenar som ansas bort och kastas på elden, där de förstörs.

Pendang:
Den infama bloggen apg29.se är ibland tankeväckande i sin absurda naivitet. Inte minst i den här frågan. Blogginnehavaren har tydligen för vana att censurera misshagliga kommentarer ganska mycket (det sker bara i yttersta undantagsfall på den här bloggen, exempelvis då undertecknad blivit dödshotad av evangelikala kristna, eller vid oförskämdheter i överkant), vilket har fått en betydligt friskare person att starta bloggen 92gpa vilken erbjuder betydligt mer balanserade och goda budskap. Värd ett besök.

fredag 7 maj 2010

En sund tro behöver inte bränna andras tro

Så träder förtryckets korpraler ut och vill stoppa meningsmotståndare. Bokbålet - en symbol för åsiktsförtrycket, diktaturen och ofriheten - är vad man säger sig vilja ha. Dagen skriver om saken här.

Detta har en grund: Rädslan.

Bara en rädd och otrygg människa kräver bokbål. Och rädslan kan leda människor till de mest bisarra handlingar.

En sund tro på Jesus Kristus, behöver aldrig, aldrig, ALDRIG kräva sådant som bokbål. Bara en rädd, otrygg, sjuk och förvrängd tro gör det.

Gud bevare oss för Vetlandafariséismen!