fredag 5 november 2010

En särskild plats i helvetet

"Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra", säger ju det välbekanta uttrycket.

Apropå en nyligen uppvaknad kvinnoprästdebatt i Linköpings stift, kan jag inte låta bli att fundera över huruvida det finns en särskild avdelning på den där särskilda platsen i helvetet för kvinnliga präster som inte hjälper sina kvinnliga kollegor, blir en del av ett härskarspråk mot dem eller rent av hugger dem i ryggen. Kanske också en specialinhängad för de kvinnliga präster som är så konservativa att de egentligen inte borde vara präster själva, eller kanske bara hett önskar att de vore män...?

Jo så måste det vara.

Några som skrivit om detta ämne är M. Elisabeth och M. Miriam.

torsdag 4 november 2010

Skydd mot homohatande föräldrar

Intressant läsning i Dagen:
Säg till fosterbarnen att homosexuell livstil är okej. Annars blir ni avstängda som fosterföräldrar. Det fick ett brittiskt par som under tolv år framgångsrikt tagit hand om utsatta barn plötsligt i besked av socialtjänsten.
Och så beskrivs ett par goda fosterföräldrar i artikeln. Kommentarerna är givetvis - som kan förväntas av pingstpöbeln som utgör Dagens normala läsekrets - idiotiska. Här är en favorit, signaturen 'RoJah':
Ju mer jag läster den här typen av diskriminering av de klassisk bibeltroende, blir ännu mer övertygade om att världen är i ondskans grepp o det här ett tidstecken för oss kristna att världen o i synnerhet väst med sin humanistiska synsätt är på randen av undergång.
Någon säger emot. Alltså är undergången nära.
Någon protesterar, kritiserar, drar slutsatser och analyserar. Alltså är undergången nära.

En mer självcentrerad, egositisk hållning får man leta efter. Lutherordet infinner sig: Incurbate in se - inkrökt i sig själv. Det finns sannerligen skäl att misstänka att den vulgärkristendom som kommentaren ovan är ett uttryck för håller på att bli så anfrätt av syndens cancer i form av självtillräcklighet, högmod och annat, att det snart är lika med total andlig död att gå med i en sådan församling.

Konsekvenstänkandet i många kristna led förefaller vara lika med noll. Här skyddar staten barn från åsikter som bevisligen skadar mänskligheten, föder lidande såväl mentalt, fysiskt som socialt och i otaliga fall har drivit människor till självmord, för att inte nämna dem som mördats p g a att det finns en opinion mot homosexuella underblåst av förment goda kristna.

Detta är ett faktum. Ändå finns det kristna som har mage att påstå att de är diskriminerade för att de inte får bedriva destruktiv propaganda mot sina medmänniskor. Ambitionen påstås vara att göra Guds vilja - resultatet blir att man går Satans ärenden och gör dennes vilja. Att sprida och förmera ondskan i världen kan knappast sägas vara något kristet.